ראיון רחב יריעה של "איין ראנד" עבור המגזין פליבויי הועלה לעיון חופשי

אנכי | 30 באפריל 2009

המגזין פליבויי העלה לאתר האינטרנט שלו את הראיון המקיף שנערך בשנת 1964 עם איין ראנד. במהלך הראיון דנה איין ראנד בנושאי עבודותיה וחלק מן המשמעויות המעשיות של רעיונותיה. השיחה הכנה ורחבת היריעה ראוייה לציון מיוחד בשל היקפה.

בין הנושאים העולים בראיון: אשמה, החטא הקדמון, רגשות, אימהות, דת, מוסריות, אהבה רומנטית, מין, הדוניזם, הפקרות מוסרית, צדקה, רחמים, ספרות, ממשל, רצון חופשי, מדיניות חוץ, אמנות גרעיניות, פוליטיקאים ועוד.

לקריאת המאמר – כאן.

הוספת תגובה