"ההצדקה המוסרית לקפיטליזם אינה נובעת מהטענה האלטרואיסטית כי היא השיטה הטובה ביותר להשגת 'טובת הכלל'. אמנם נכון כי הקפיטליזם משיג זאת – אם יש משמעות כלשהי למונח זה – אך אין זאת אלא תוצאה משנית של הקפיטליזם. ההצדקה המוסרית של הקפיטליזם נובעת מן העובדה כי זאת השיטה היחידה התואמת את טבעו הרציונלי של האדם, כי היא מגינה על קיום האדם כאדם, וכי העיקרון השולט בה הוא – צדק"

-– איין ראנד

הוספת תגובה