גם זאת לזיכרו של אייבי נתן זצוק"ל

מאת: אהוד בן עזר |29 באוגוסט 2008

ספינת השידור של אייבי ביפ התיכון בשנות השבעים"ספינת השלום" של אייבי נתן לא שילמה לאקו"ם תמלוגים עבור שידור יצירותיהם של פזמונאים, משוררים ומלחינים ישראליים (וכמובן גם לא של יוצרים ממדינות אחרות שאותם אקו"ם מייצגת).

כאשר היה צורך לגייס יוצרים ישראליים שיעידו נגד התחנה במשפט שהתנהל בעקבות התביעה שהגישה אקו"ם נגדה, הובהר מטעם אייבי נתן ליוצרים כי אלה שיעידו – לא תושמענה יצירותיהם ב"קול השלום" אפילו בחינם.

בסוף ימיה פעלה תחנת "קול השלום" בשיתוף עם ההסתדרות בתוכניות של ראיונות. כאשר ביקשו ממני להשתתף, סירבתי בגלל העושק שעושה "קול השלום" בפרי עמלם של היוצרים הישראליים. זה לא עשה רושם על אף אחד.

בין כל מפעליו הגדולים של אייבי נתן זצוק"ל למען השלום, תיזכר לו אפוא גם התנהגותו זו, לאורך שנים רבות – ניצול ציני ופיראטי של היוצרים הישראליים, וכמובן גם הזרים, שאותם השמיע יומם וליל בתחנת השידור שלו, וגם גייס בשם המוניטין שרכש בזכותם – תרומות ברחבי העולם.

***

ספינת השלום הטרופה – מספינת השלום לספינת עזה החופשית

בועז ארד | 29 באוגוסט 2008

איני נוטה להתרשם ממפעליו של אייבי נתן "למען השלום". סיפורו של אייבי נתן כפי שמתארו בן עזר מעל מדגים כיצד מצע תעמולה שנועד לפעול למען "זכויות אדם" כביכול, רומס אותם בכל האמור לזכויות הרכוש. ללא הכרה בעיקרון הזכויות המחובר למציאות ולאדם, לחיים ולרכוש לא יכונו, לא שלום ולא זכויות.

אבירי השמאל מנופפים בדגל "זכויות האדם" כל עוד אין הם מחוברות למציאות או לאדם מסויים. כך פעילי ה"שלום" בספינת "עזה החופשית" תוך שהם מתעלמים מכך שעזה לא היתה ולא תהייה חופשית כל עוד הפלשתינאים מבקשים לקדם אג'נדה רעילה של איסלמו-פאשיזם. כך גדעון לוי הנחלץ למחזר את התעמולה הרוסית בעת הפלישה הדורסנית לגאורגיה, כך אירגוני "זכויות אדם" המבקשים את ראשו של כל אזרח או חייל המגיב באקט של הגנה עצמית מול מבצעי טרור (לדוגמא בקשת אירגוני "זכויות" לחקור את "רצח" טרוריסט הטרקטור בירושלים).

אייבי נתן היה החלוץ לפני המחנה שפתח את הדלתות לרבי מרצחים כיאסר ערפאת, המסלול שהוביל מפגישות מחתרתיות נגמר עם שטיח אדום ופרס נובל שנחגגו על גוויות הנרצחים בשני הצדדים (הכרה ברוצחים ופושעים כמנהיגים מחסלת את ניצני האופוציזיה שוחרת החופש האמיתי גם בצד הפלשתינאי).

המפתח לפתרון הבעיות המזרח התיכון נמצא בהכרה אמיתית בזכויות אדם ופתרונות אינדיוודואליים של נושאים הקשורים בזכויות הרכוש, תוך מלחמה בלתי מתפשרת בפוגעים בזכויות האדם. מי שמנסה לעקוף את האמת היסודית הזאת למען סיסמאות ריקות מתוכן של "זכויות אדם" ו"שלום" סופו שמקרב את המלחמה הגזל והרצח.

דרך ארוכה עברנו מאז "ספינת השלום" של אייבי ועד ספינת "עזה החופשית" של פעילי "השלום" בתקופתנו. אין חולק על תרומתו של אייבי נתן לציון הכיוון לדרך זאת, אך מעטים רואים כי היא מובילה להגברת האלימות והעושק באזורנו.

הוספת תגובה