המאבק לקידום העוני

מאת: יעקב ר. | 7 בספטמבר 2008 פורסם לראשונה בבלוג הירוק

ילד בפתח ביקתה באתיופהי צילום יואל שתרוגאנו חזרנו והדגשנו מספר פעמים בבלוג הירוק שפיתוח כלכלי אינה מילה גסה, ופרנסה ורווחה אינן מילות גנאי. לדעתנו אוהבי הסביבה הנקייה (כולנו) צריכים להתרכז במאבק למען הסביבה הנקייה, ולא להיאבק נגד הפיתוח הכלכלי והקדמה. בזה הוצאנו עצמנו אל מחוץ למחנה של מרבית ה"ארגונים הירוקים". אצל ארגונים אלה – פיתוח כלכלי, תעשייתי, תחבורתי או נדל"ני הן מילות גנאי. הם נאבקים בפיתוח ובגידול ולא בזיהום הסביבה.

בכתבה של מר צפריר רינת ב"הארץ" ("קידמה מפוקפקת") הוא מספר על העיר פרייבורג בגרמניה, עיר חלוצה בנושא הסביבה:

"העיר פרייבורג בדרום גרמניה, והיישובים שסביב לה, יכולים לשמש מופת לקידמה סביבתית. על ראשי הרים המקיפים אותם מתנוססים מתקנים להפקת אנרגיית רוח. בבנייני מגורים ומשרדים רבים יש לוחות סולאריים לניצול אנרגיית השמש. …

מרכז העיר פרייבורג סגור לכלי רכב פרטיים והומה מרכבות וחשמליות. בכל פינה יש שורות ארוכות של מתקני איסוף המיועדים לסוגים שונים של פסולת הנשלחת למיחזור.
ואולם, לאחר שחולפת ההתפעלות הראשונית מהיקף הפעילות הירוקה, מתחדד הפער הבולט בינה לבין המוני הגרמנים והתיירים, שעוסקים בהנאה רבה ובסדר מופתי בניצול ובזבוז בלתי פוסקים של משאבים….

גרמניה צועדת בראש המדינות המפותחות בהגנה על הסביבה, אך מדובר בקידמה מפוקפקת. כפי שציינה באחרונה הסוכנות הממשלתית של גרמניה להגנת הסביבה – במקביל להפחתת הפגיעה במקורות מים ושיפור באיכות האוויר בשטחה, המדינה העתיקה את הלחצים הסביבתיים לאזורים אחרים בעולם, שמהם היא מייבאת כמויות גדולות של משאבי טבע וחומרי גלם….

שינוי מעמיק בהרגלי הצריכה הוא אתגר קשה ביותר, אך בלעדיו ימשיכו המדינות העשירות להעיק על הסביבה העולמית. באחרונה התייחסה לכך גם ז'קלין מקגלייד, מנהלת הסוכנות להגנת הסביבה באיחוד האירופי. בנאום שזכה לתהודה רבה, היא הודתה שהסיכויים לפתח אופני ייצור וצריכה שונים הוא קטן. בשלב זה המיטב שניתן להשיג הוא ככל הנראה האטה מסוימת בגידול של קצב הצריכה".

זהו זה אם כן. המטרה אינה עיר נקייה וסביבה נקייה. תשכחו מזה. המטרה היא "שינוי מעמיק בהרגלי הצריכה".

למי שלא מבין את זה – הנה תרגום: המטרה היא עוני. אדם עני צורך פחות. אדם הצורך פחות הוא עני. המטרה של גב' ז'קלין מקגלייד היא להוריד את רמת החיים ולהגביר את העוני באירופה. סביבה נקייה לא תיחשב להישג כל עוד לא הושג היעד העיקרי: ירידה ברמת החיים (עוני).

אנו התרענו שעוני פירושו סביבה מזוהמת. ראה הודו, סין, אפריקה. חשבנו לתומנו שידידי הסביבה יירתעו מקידום זיהום הסביבה, אך זה מה שהם עושים. לא הזיהום מעניין אותם. "תרבות הצריכה" היא האויב מספר אחד.

המאבק נגד "תרבות הצריכה" ובעד העוני הוא מאבק לגיטימי. חלילה לי לשלול מאנשים את הזכות להטיף לדעותיהם, תהיינה אשר תהיינה. עוד פחות אני מתנגד לכך שאנשים יחיו לפי השקפתם, ויוותרו על צריכה מופרזת. הלוואי וגב' ז'קלין מקגלייר וכל עובדי הסוכנות להגנת הסביבה של האיחוד האירופי היו מוותרת על משכורתם השמנה המשולמת מהקופה הציבורית, ועל חשבון ההוצאות שלהם, ומקטינים את הרגלי הצריכה שלהם. יש להם זכות המלאה להקטין את הרגלי הצריכה שלהם (בייחוד שהם צורכים את המשאבים של אחרים). אבל האצטלה של "ארגונים ירוקים" שהם עוטים על עצמם היא מטעה.

נקרא להם מעכשיו בשמם האמיתי: "הארגונים לקידום העוני".

צילום בכותרת: ילד בפתח ביקתה באתיופה באדיבות יואל שתרוג.

הוספת תגובה