יציבות שלטונית

כולם מדברים על יציבות שלטונית, ולאיש לא ברור מה הכוונה.
מבחינת הקואליציה הנוכחית יציבות שלטונית היא הישארות בממשלה עד סיום הקדנציהו אם אפשר, גם יותר.
מבחינת האופוזיציה יציבות שלטונית היא החלפת השלטון במהרה.
אבל יש עם ישראל, הוא הריבון. מה רוצה עם ישראל על מנת לשמר יציבות שלטונית?
עם ישראל רוצה הגדרה ברורה של אויב. אם הוא יורה בנו, שודד אותנו, אונס אותנו, שורף את היערות ומזדהה עם אויבים מוצהרים, הרי הוא אויב. מי שיזהה את האויב באופן ברור יזכה מן הסתם ביציבות שלטונית.
עם ישראל רוצה להיות ריבון בארצו. הוא לא רוצה למצוא את עצמו נשלט בידי עם זר. מי שיבטיח את הריבונות האמיתית של עם ישראל בישראל, ויפסיק את השליטה של עם זר על מנגנוני המפלגות, על מרבית הקרקע, על מרבית תשלומי ביטוח לאומי, על הבור ללא תחתית של השחיתות ברשויות המקומיות, סביר שיזכה ביציבות שלטונית
עם ישראל שונא מלחמות, ושונא עוד יותר להפסיד מלחמות. ממשל אשר יכנס למלחמה כדי לנצח בה, וינצח, סביר שיזכה ביציבות שלטונית.
עם ישראל שונא את השחיתות השלטונית, ואת הקשר של הון-שלטון-עיתון. עם ישראל שונא את המונופולים השואבים את המשאבים המוגבלים אל כיסיהם. מי שיציג מנהיגות נקיית כפיים ללא רבב של שחיתות, שאיננה מקושרת בטבורה למוקדי ההון, סביר שיזכה ליציבות שלטונית.
עם ישראל שונא מפקירי שבויים. מי שישיב שבויים תוך שימוש מושכל בעוצמה ובשכל, סביר שיזכה ליציבות שלטונית.
ומה יש לנו כיום בממשלה? פוליטיקאים שמקצועם שחיתות, המקושרים בטבורם להון-שלטון, מפסידני מלחמה, מפקירי שבויים, שמזהים רק אויב אחד: הציונות. והנה זה פלא, זה הממשלה היציבה ביותר בישראל, וראש הממשלה היציב ביותר בישראל, כפי שניבאתי לפני שנתיים. זו הממשלה שתשלים את ימיה, ותגרום את הנזק הגדול ביותר האפשרי למדינה לתושביה, לכלכלתה, ליציבותה, למטרותיה, ולשרידותה. היא כה גרועה, שלעולם לא תצביע למען פרוקה למען המדינה. ההרס והחורבן של הצפון והדרום הוא רק קדימון לצפוי לנו בשנתיים הקרובות עד שממשלה זו תשלים את ימיה, זה מה שבחרנו, ועם זה נחיה, או נמות, כמו רגב, גולדווסר, שליט ופולארד.

ד"ר יובל ברנדשטטר, הנגב הדווי

26 ביוני 2008

הוספת תגובה