"הבלוג הירוק" – הפורום לרציונליות סביבתית

מאת: אנכי | 6 במאי 2008

פרנק לויד רייט הבית על האשדמה שהיה חסר מאד בנוף הבלוגים הישראלים הוקם אמש – "הבלוג הירוק" – הפורום לרציונליות סביבתית. הפורום שהוקם על ידי פעילים השותפים לקידום החברה החופשית והרציונלית בישראל ירכז פעילות אינטלקטואלית וציבורית בנושאים הקשורים לתחום החם של  של מדעי האקלים והאקולוגיה.

כאשר פיתוח וקידמה מאיטים את מרוצתם ונעצרים בקול חריקה, מחירי מזון מאמירים וגורמים מוות בארצות נכשלות ואי יציבות פוליטית באיזורינו אולי הגיע הזמן לשקול שוב האם אנו מוכנים להקריב את חירותינו, איכות חיינו, פרנסתנו ואת הצוויליזציה האנושית בכלל. 

כל אלו נובעים מחקיקה דרקונית בשל שינויי אקלים כאשר לא ברור מה היא ההשפעה או שליטה עליהם ומה המחיר שנידרש לשלם עבור השפעה זאת. 

הפעילות הציבורית הראשונה של הפורום תהיה משמרת מחאה שתוצב בהתאמה לביקורו ונאומיו של אל-גור בישראל, קוראינו מוזמנים להצטרף לפעולות העיוניות ולפעילות שיפורסמו בבלוג הירוק.

הוספת תגובה