קבוצת הקריאה והקורס: אובייקטיביזם, הפילוסופיה של איין ראנד

opar4נפתחת קבוצת קריאה למפגשים שבועיים להעמקת הלימוד של הפילוסופיה של איין ראנד, הקורס יתבסס על הספר "אובייקטיביזם, הפילוסופיה של איין ראנד" מאת ד"ר לאונרד פייקוף, "קפיטליזם: האידאל" מאת איין ראנד ועל חוברת מקורות שתחולק למצטרפים.

הספר OPAR מבוסס על 12 פרקים שעובדו מתוך הקורס שהעביר ד"ר פיקוף עוד בתקופת חייה של ראנד (שגם השתתפה בחלק מקטעי השאלות והתשובות בשיעורים) ומהווה את ההצגה הנאמנה ביותר הקיימת להגותה של ראנד. וכך היא כותבת:

"עד אשר ואלא אם אכתוב מסה כוללת על הפילוסופיה שלי, הקורס של ד"ר פיקוף הוא ההצגה המאושרת היחידה של המבנה התאורטי המלא של האובייקטיביזם, כלומר, היחיד הידוע לי באופן אישי שהוא מדוייק לגמרי".

הספר מהווה את ההצגה השיטתית והמלאה של הפילוסופיה של איין ראנד ומבוסס על שלושים שנות דיון שנערך בין ראנד לפייקוף. במסגרת המפגשים וקריאת הספר נסקור את כל עקרונות המפתח של האובייקטיביזם  – ממטפיסיקה לאמנות – המוצגים בספר באופן הגיוני, ובמבנה היררכי.

עלות: מתוכננים 10 מפגשים בעלות כוללת של 1000 ש"ח, העלות כוללת את שני הספרים וכן חומרי עזר, תרגומים ומאמרים. (סטודנטים וחיילים יוכלו להנות ממלגה מטעם מרכז איין ראנד).

הנרשמים ידוורו מראש בחומר קריאה לקראת המפגש הראשון.

להרשמה נא לפנות במייל [email protected] עם ציון היקף ידע מוקדם ועניין בהצטרפות לקבוצה.

 OPAR

 תוכנית המפגש הראשון:

הכרות והצגת מבנה הפגישה (חלוקת ספרים)

הצגת נקודות מרכזיות בפרק "מציאות" ודיון

הצגת השאלה המרכזית (פירוט ישלח במייל מקדים)

קריאה נוספת למפגש הראשון – המאמר "פילוסופיה, למי היא נחוצה?" (באתר מרכז איין ראנד)

המאמר מבוסס על הרצאה שניתנה לכיתת הבוגרים של האקדמיה הצבאית האמריקאית בווסט פוינט, ב-6 במרץ,1974. המאמר מופיע בספרה של ראנד "Philosophy Who Needs It".תרגום המאמר לעברית פורסם לראשונה באתר "אנכי". 

תכנית מפגשים (זמנית):

מפגש 1  – קיום, אקיומות, קלט החושים ורצון (SENSE PERCEPTION AND VOLITION)

מפגש 2 – יצירת מושגים (CONCEPT – FORMATION) ואובייקטיביות  (OBJECTIVITY)

מפגש 3 – שכל ואדם   

מפגש 4 – THE GOOD

מפגש  5 – מעלה VIRTUE

מפגש 6 – אושר HAPPINESS

מפגש 7 – ממשלה GOVERNMENT

מפגש 8 – קפיטליזם CAPITALISM

מפגש 9  – אמנות ART

מפגש 10 – סיכום חגיגי.

 ניתן להצטרף בתיאום למפגש ניסיון, המעונינים להרשם לכל התכנית יקבלו אפשרות להשלמת מפגשים. 

 המפגשים יתקיימו בימי חמישי בערב במתחם WeWork  בשרונה בשעות 19:00 עד 21:00.

לפרטי הצטרפות אנא פנו במייל [email protected]
 

 

 

הוספת תגובה