התקפת האיסלאם הקנאי על חיי האדם

הרעיונות האסלאמיים נגד השכל והחופש מעודדים טרוריסטים קנאים

מאת פרופ' אדווין א. לוק | 31 באוקטובר 2005

120px-national_park_service_9-11_statue_of_liberty_and_wtc.jpgההתקפות המפלצתיות על ניו-יורק וושינגטון ב-11 בספטמבר זעזעו, העציבו והרגיזו את כל האמריקאיים כמו את שאר העולם המערבי. חלק מן הסיבות לטרגדיה כבר אובחנו: מודיעין דל, אבטחה בלתי-מספקת בשדות תעופה ומטוסים, והחשוב מכל, החולשה של הממשל האמריקאי, שלא עשה דבר בכדי להעניש את המדינות שטיפחו טרור במהלך יותר משני עשורים.
בכל אופן, השתררה שתיקה מצמררת בנוגע לסיבה היסודית של ההתקפה: הרעיונות של הטרוריסטים עצמם.

דבר זה נובע בעיקר מגישת ה"רב-תרבותיות" הפופולרית, הטוענת כי כל התרבויות שוות ואל לאחת מהן לבקר את האחרת. אולם הפעולה הטרוריסטית אינה ניתנת להבנה מבלי לתפוש לפחות שתי הנחות שביסוד הפילוסופיה המוצהרת שלהם: האיסלאם.

ראשונה, על פי הפילוסופיה האסלאמית זאת היא חובה מוסרית ומעלה מוסרית להרוג "כופרים" – אלו שאינם מקבלים את האיסלאם. הקוראן גדוש במצוות כגון: "הלחם ושחוט את עובדי האלילים בכל אשר תמצאם.. אלו הדוחים את אותותינו יושלכו לאש… אלו שאינם מאמינים, כותנות של אש יגזרו עבורם… נוזלים רותחים ישפכו על ראשיהם… ובאשר לסוטים, הם דלק הבעירה של הגיהינום".

אין בזאת כדי לומר כי כל המוסלמים מסכימים עם רעיונות אלו, אולם הטרוריסטים לוקחים את לימודי הקוראן ברצינות ובאופן מילולי. ב"הכרזת המלחמה נגד האמריקאים", שלו, אוסמה בין לאדן מצטט שוב ושוב טקסטים דתיים בנוסף לקוראן המצדיק את מלחמת הקודש שלו. הוא במיוחד מעדיף מות-קדושים ומתרברב כי הנוער האסלאמי "אוהב את המוות כפי שאתם [האמריקאים] אוהבים את החיים". המדרגה הגבוהה ביותר של גן העדן, הוא טוען, שמורה לאלו שמתו בקרב. לטרוריסטים הצעירים, הוא אומר, "אין כל תכלית מלבד להיכנס לגן העדן על ידי הריגתכם". האיסלאם אולי מתנגד להתאבדות, אולם הוא מהלל את המוות בקרב, וזה הוא האופן בו הטרוריסטים רואים את פעולותיהם.

שנייה, האיסלאם, שלא כמו הנצרות (מאז הרנסאנס וימי תומס מאקווינס), חסר כל כבוד לשכל כאמצעי לרכישת ידע או להנחיית פעולות. האיסלאם מטיף לשליטה טוטאלית של כל תחומי החיים על ידי הדת, ובכלל זאת המערכת המשפטית, הפוליטיקה, הכלכלה, וחיי המשפחה. הפרט אינו אמור לחשוב באופן עצמאי אלא להכפיף עצמו באופן לא אנוכי לתבנית הדתית. המלה "אשלאם" משמעותה, מילולית, התמסרות. הקוראן מצהיר כי ידע נובע מהתגלות. החברה המוסלמית האידיאלית הינה תיאוקראטיה (דיקטטורה דתית) המנוהלת על ידי מנהיגי דת. ראינו זאת בעבר במערב – קראו לתקופה ההיא עידן החושך.

שני רעיונות מוסלמים אלו יחדיו מובילים בקלות לקיצוניות דתית. איש הדת הקיצוני תובע ציות ללא שאלות המבוסס על אמונה ודוחה כל ניסיון לבדוק את הדוגמה הדתית. לא ניתן להתדיין באופן רציונלי עם איש הדת הקיצוני, משום שהוא דוחה את הרציונליות לחלוטין.

t.jpg.jpgלא ניתן לשכנע את המוסלמי הקנאי כי יש לשנות את תפיסתו בשל היותה עוינת לחיים, משום שחיים על פני האדמה אינם בעלי חשיבות עבורו. למרות שקיימים פירושים נוספים אפשריים לאיסלאם, הטרוריסטים הקנאים עקביים ודוגלים באופן בלתי מתפשר בגישה זאת.

נכון הוא שמוסלמים רבים החיים במערב דוחים קנאות דתית ונוהגים כשומרי חוק וכאזרחים נאמנים, אולם דבר זה נובע מקבלתם של ערכים מערביים, ובכלל זאת כבוד לרציונליות ולזכויות הפרט, ואת הצורך בהפרדה בין הדת והמדינה. מוסלמים רבים עזבו את המזרח-התיכון במיוחד על מנת להימלט מהתאוקרטיות ומתוצאותיהן – בעיקר העדר חירות. ההתקפות הטרוריסטיות על מרכז הסחר העולמי מסגירות באופן בולט את כוונותיהם. זאת לא הייתה רק התקפה על אמריקה – שבה הם רואים את התגלמות השטן – או על הקפיטליזם, למרות שהכוונה הייתה לפגוע בשניהם. ברמה העמוקה ביותר הייתה זאת התקפה נגד החיים עצמם. מרכז הסחר העולמי מסמל את העיקרון כי האדם יכול, בהשתמשו בשכל כמנחה ובזכויות פרט כמגן, לחיות בהצלחה על פני האדמה על ידי ייצור ערכים חומריים הנדרשים לחיו.

מרכז הסחר מייצג את האנטי-תזה לגישת הנגד-לחיים, גישת הפילוסופיה-נגד-החיים על פני האדמה של הקנאים הדתיים הסוגדים למוות ול"חיים" שאחריו. התשובה הראויה היחידה לאנשים שהכריזו מלחמה על החיים והאושר – וכל מה שמאפשר להם להתקיים – היא לתת להם את מבוקשם: מוות – ולזהות כי זאת אינה מלחמה בין כלי נשק אלא מלחמה של רעיונות.

ביסודו של עניין הסכנה הגדולה ביותר האורבת לנו אינה התקפות טרוריסטים אלא של פקפוק במוסריותינו – על ידינו.עלינו להכריז בקול רם ובביטחון מוסרי כי הערכים עליהם אנו עומדים: שכל, זכויות פרט, חירות, שגשוג חומרי, ואושר אישי על פני האדמה.

 

Edwin A. Locke, Dean’s Professor of Leadership and Motivation at the University of Maryland (retired), has published more than 230 articles, chapters and books on subjects such as leadership, work motivation, goal setting, job satisfaction, incentives and the philosophy of science. He is internationally known for his work on human motivation, and is the author of such books as The Prime Movers: Traits of the Great Wealth Creators and Goal Setting: A Motivational Technique That Works.

 

הפרסום באדיבות מכון איין ראנד, www.aynrand.org , בארווין, קליפורניה. המכון מקדם את הפילוסופיה של איין ראנד, המחברת של "מרד הנפילים" ו"כמעיין המתגבר.

הוספת תגובה