יש התחממות, בטח שיש!

מאת: דוגמא נגדית | פורסם באתרו האישי בתאריך 1 בדצמבר 2009

כל אחד יודע שיש התחממות גלובלית. בטח יש. ואם תשאל – איך אתה יודע? הוא יגיד לך, שמע, אני לא מדען, אבל אם תשאל כל מדען הוא יגיד לך שיש התחממות. בטח שיש!

כל מדען יגיד לך שיש התחממות גלובלית. בטח יש. ואם תשאל – איך אתה יודע? הוא יגיד לך, שמע, אני לא מדען אקלים, אני מתמטיקאי/פיזיקאי/ביולוג/כימאי…, ולא לא ראיתי את הנתונים הגולמיים, וגם לא עשיתי שום חישוב בעצמי. אבל בשביל זה יש מדעני אקלים. אם תשאל כל מדען אקלים הוא יגיד לך שיש התחממות. בטח שיש!

כל מדען אקלים יגיד לך שיש התחממות גלובלית. בטח יש. ואם תשאל – איך אתה יודע? הוא יגיד לך, שמע, חקרו כך וכך, המדידות מראות כך וכך, תסתכל על הגרפים – לא יפים? והמודלים, המודלים! ואם תקשה ותשאל – בדקת את הנתונים בעצמך? הוא יגיד לך – בעצמי, לא, לא. אני מכיר רק את הנתונים המעובדים של הכמה חברה האלה, אתה יודע ג'ונס, מאן, באריפה ויתר הקליקה. הם כבר עשו את החשבון. אם תשאל אותם הם יגידו לך שיש התחממות. בטח שיש!

אם תשאל את את ג'ונס, מאן, בריפה ויתר החברה מהקליקה הם יגידו לך שיש התחממות גלובלית, בטח יש. ואם תקשה ותשאל – איך יודעים? יגידו לך – יודעים, בטח שיודעים. אבל איך בדיוק תשאל? והם יגידו – שמע יא שמנדריק, אתה לא מדען אקלים ואתה בטח שלא מהקליקה אז אין סיכוי שתבין כי זה מה זה מסובך. אבל אנחנו, אנחנו כן מדעני אקלים ואנחנו מהקליקה. וחוץ מזה, גם עשינו עבודה מצויינת על הנתונים אז יודעים, בטח יודעים. ואם תשאל – אפשר לראות את הנתונים הגולמיים, ואולי לבדוק איך חושבו אלה המעובדים ואיך עובדות שיטות השחזור והסימולציות? אז לא ישיבו לך אלא יעיפו אותך מכל המדרגות ויקראו לך בכל מיני שמות. כי יש התחממות גלובלית, אם אנחנו אומרים, אז בטח שיש!

יש התחממות גלובלית. יודעים, בטח יודעים. איך יודעים? כי החבר'ה מהקליקה אמרו שיש, אז יש, בטח שיש! ובכלל, מה זה משנה, ולמה אכפת לך – מה אתה עובד בשביל חברות הנפט?

הוספת תגובה