לרישום להרצאות ד"ר ברנשטיין בישראל 

http://www.aynrand.org.il/#!news/c1maf

הוספת תגובה