מלכודת (Trap )

Trap By Cox and Forkum

ב-15 במרץ, לאחר פסק זמן ארוך, חזרו ופירסמו צמד הקריקטוריסטים המוכשרים פורקום וקוקס את הקריקטורה מעל. בדברי הפרשנות הציגו מספר מאמרים משל ירון ברוק, רוברט טרז'ינסקי וריצארד זלצמן ראו כאן.

הוספת תגובה