פרדוכס חוצה מפלגות
מאת: ד"ר אברהם בן-עזרא

הנתמכים הם מכחישי שואה, מתפוצצים באוטובוסים, תוקעים סכינים בגב, מסתתרים בתוך אוכלוסיה אזרחית כמגן אנושי חי, שולחים פעוטות לקייטנות שאהידים, מאלצים ילדים שפוטים ומסוממים להתאבד בקרב אוכלוסיית יהודים צפופה, הורגים ופוגעים בעוברי אורח ובנוסעי דרך אקראיים, גונבי מכוניות וציוד חקלאי כמקצוע, משליכי אבנים מעל הגשר במטרה להרוג יהודים הנוסעים באקראי מתחתיו, וזאת – "כמעשה קונדס".

*    *    *
יש במדיניות הישראלית על כל גווניה – תופעה מדאיגה של הרס עצמי הבאה לידי ביטוי חריף במתן סיוע כלכלי לארגוני טרור העוסקים דרך קבע וככל שאפשר בטרור נגד יהודים ונגד מדינת ישראל, השואפים במוצהר לחיסולה של מדינת היהודים, והמעודדים ומייצרים הסתה נגד היהדות ונגד הישראליות – הסתה המבעבעת אצלם ונטמעת בנפשות ילדיהם המחונכים לה החל מגיל אפס.

עינינו הרואות את תעמולת הארס במרקע, בעיתונות, בספרי הלימוד, בשירה ובפרוזה, בנאומים ובמאמרים רוויי שטנה, ואוזנינו כרויות למשמע שיעורי העתק של הסיוע הכלכלי של ממשלת ישראל בקיומן ובקידומן של כנופיות הטרור לשלוחותיהן.

הא ראייה, ששר האוצר לפי "היום" 19 לאוק' 2009 "ישקול המשך הסיוע הכלכלי לרשות הפלסטינית", וזאת בגלל התבטאויותיה נגד מדינת ישראל, כלומר, היה והרשות הפלשתינית תמשיך בהתבטאויותיה אלה, שר האוצר ישקול, ולא קשה לדעת מה תהיה התוצאה של שיקול דעת זה, אשר כבר נעשה עשרות ומאות פעמים בחדרי חדרים ובפרהסיא, לאור האנומליה הזועקת הגלומה בסיוע הכי מהותי למען הטרור אותו מדינת ישראל מספקת.

ומה אומר עוד שר האוצר נוכח המצב המדיני, לפי אותו מקור, באותו מאמר?

"ישראל לא תלך כצאן לטבח".

נו, באמת…

ומה עוד טוען לפי אותו מקור השר יוסי פלד?

"יש למדינת ישראל את הזכות, ולא רק את החובה, להגן על עצמה", וגילוי זה בא למקרה שמישהו סבר אחרת…

נחזור לעיקר: הנתמכים הן כנופיות טרור – הרשות הפלשתינית, החמאס, החיזבאללה ועוד. מי הנתמך במישרין ובגלוי, כמו הרשות הפלשתינית, ומי הנתמך באמצעות צד ג' – כדוגמת החמאס שקיבל היישר לידיו מאות משאיות של דלק, גז, מוצרי מזון, תרופות ואפילו כסף מזומן, במשך מלחמת עופרת יצוקה, וחילק [אולי] חלק מזערי מהמשלוחים גם לכמה נזקקים לצורך תיעוד.

הנתמכים הם ארגוני פשע הקשורים והמחוברים לנפט המופק מכדור הארץ דרך מדינות תומכות טרור שבשטחן מופק הנפט, המנוצל שם בעיקר למטרות שחיתות והעשרת המנגנון השולט והרודה בהמוני העם, תוך הקצאת חלק ממשאבי כדור הארץ לשם תמיכה בטרור – אך תמיכה זו בטלה בשישים לעומת תמיכת ממשלת ישראל בטרור יום יום ושעה שעה ברציפות.

הנתמכים הם מכחישי שואה, מתפוצצים באוטובוסים, תוקעים סכינים בגב, מסתתרים בתוך אוכלוסיה אזרחית כמגן אנושי חי, שולחים פעוטות לקייטנות שאהידים, מאלצים ילדים שפוטים ומסוממים להתאבד בקרב אוכלוסיית יהודים צפופה, הורגים ופוגעים בעוברי אורח ובנוסעי דרך אקראיים, גונבי מכוניות וציוד חקלאי כמקצוע, משליכי אבנים מעל הגשר במטרה להרוג יהודים הנוסעים באקראי מתחתיו, וזאת – "כמעשה קונדס".

זה לא מוסרי לתמוך בהם, זה לא חינוכי, וזה גם לא חכם.

הפתרון אינו להפסיק את התמיכה, אלא לבוא חשבון ולגבות את החוב אשר הצטבר במשך עשרות שנים של תמיכה ועידוד בלתי חוקיים בטרור.

הוספת תגובה